De Vereniging voor IT Asset Managers Nederland (ITAMNL)

Dé Vereniging voor IT Asset Managers Nederland
Voor en door jou!
Wij als vereniging van ITAM-ers in Nederland bestaan bij een actieve bijdrage en deelname van onze leden. Daar vragen wij dan ook om wanneer je je aanmeldt als lid. Deel je kennis en ervaringen met de vereniging. Je krijgt er een berg aan informatie en ervaringen voor terug.
De doelstelling van Vereniging ITAM Nederland is om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar verdere professionalisering van IT Asset management in Nederland. Om deze doelstelling nader uit te werken bevordert de vereniging kennisuitwisseling tussen haar leden, ten einde kennisvergroting, markttransparantie en een betere aansluiting tussen vraag- en aanbodzijde te bereiken. De vereniging is onafhankelijk en streeft naar een optimale interactie tussen alle denkbare soorten belanghebbenden.
Missie & Visie
Missie Vereniging ITAM
Missie
De Vereniging voor IT Asset Managers Nederland (ITAM NL) is er voor en door professionals en belanghebbenden in IT Asset Management (ITAM) en/of Software Asset Management (SAM). De discipline ITAM richt zich binnen het bedrijfsleven en de overheid op het planmatig en duurzaam maximaliseren van waarde uit investeringen in IT tegen minimale kosten door doelgerichte inzet van mensen, best practices en tools en door het nastreven van synergie en een ‘level playing field’ in de samenwerking met aanbieders van (cloud) IT-producten.
Visie
ITAM NL streeft ernaar om de adoptie van het vakgebied ITAM binnen Nederland in de breedste maatschappelijke zin te bevorderen, onder andere door kennis met ITAM professionals en andere belanghebbenden te delen en te ontwikkelen, door de toepassing en waarborging van internationale ITAM standaarden (ISO19770 standaardenfamilie en ITIL) binnen het werkveld van informatietechnologie te stimuleren en door fundamenteel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van huidige en toekomstige ITAM professionals.
Aankomende evenementen